fatale mistake

 

Fatale fout nummer 1.

Slecht omschreven bedrijfsstrategie

Bij veel midden- en kleinbedrijven wordt het belang van een goed omschreven bedrijfsstrategie als onderdeel van het wervingsproces vaak verwaarloosd. Het bedrijf werft gewoon medewerkers omdat er een functie ingevuld moet worden. De directie is zich er vaak onvoldoende van bewust dat duidelijkheid over de toekomst van het bedrijf en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, belangrijke criteria zijn om de juiste kandidaten te selecteren.

Als je geen duidelijk beeld van de toekomst in je hoofd hebt, zal de kandidaat niet in die toekomst geloven.

Gebrek aan visie

Een gebrek aan een duidelijke toekomstvisie doet goede kandidaten twijfelen, zelfs vluchten. Daarentegen verjaagt dit niet degenen die vooral op zoek zijn naar werkzekerheid en die zich niet betrokken voelen bij de toekomst van het bedrijf.

Geen uitdaging

Het gevoel dat er geen uitdaging in de functie of in de sector zit, kan een desastreuze impact hebben op de overtuiging van goede kandidaten. Dit is te wijten aan een zeer specifieke, natuurlijk houding: productieve mensen reageren meestal goed op een stevige uitdaging. In feite zijn ze zelfs op zoek naar een functie die een uitdaging biedt waarbij ze zichzelf kunnen bewijzen.

Onduidelijk omschreven functiebeschrijving

Een slecht omschreven bedrijfsstrategie zorgt vaak voor onduidelijke functiebeschrijvingen. Deze beperken zich tot een min of meer gedetailleerde opsomming van verantwoordelijkheden en acties, en houden onvoldoende rekening met de toegevoegde waarde van de functie.

Onzekerheid over de toekomst

Als je bedrijfsstrategie onvoldoende duidelijk is, kan dit in het hoofd van goede kandidaten betekenen dat je niet echt weet ‘waar je naartoe gaat’. Dit is een fatale vergissing bij personeelswerving want goede kandidaten zullen niet nalaten je over dit onderwerp vragen te stellen.

Oplossing nummer 1

Bereid je voor om een toekomstplan te ‘verkopen’

Goede kandidaten worden aangetrokken door de toekomst en zoeken een uitdaging waar ze op in kunnen gaan. 

Aanbevelingen

– Formuleer je toekomstvisie.

– Zorg voor uitdagingen.

– Maak de boodschap aantrekkelijk voor goede kandidaten.

– Definieer de functie in termen van doelen en toegevoegde waarde.

– Definieer duidelijk de criteria voor succes/prestaties.

De oplossing

Goede kandidaten zoeken een toekomstvisie, een kans op een uitdaging. ‘Weten waar men naartoe gaat’ is dus de eerste voorwaarde voor succes bij personeelswerving. Er moet in jouw hoofd duidelijkheid zijn over de toekomst van je onderneming. De minste twijfel over de toekomst weerspiegelt zich onverbiddelijk in je houding als recruiter. Je moet eerder een toekomstplan kunnen ‘verkopen’ aan je kandidaten dan een carrièreplanning. De duidelijkheid voor wat betreft je toekomstvisie heeft derhalve een directe invloed op de overtuiging van een goede kandidaat.

Meer weten? Klik hier.

Hartelijke groet,

Koster’s Management Services

business

Jos Koster – HR Business Partner

jos@resultatenmetjeteam.nl

085-3032976