Functioneringsgesprekken, ik was er lang geen voorstander van. De voornaamste reden hiervoor is dat het zo gemakkelijk is een oordeel te vellen over iemand en iemand kleiner te maken in plaats van groter. En dat laatste is natuurlijk wat je wil. Geloof mij maar, in het algemeen zijn de meeste mensen al streng genoeg voor zichzelf. Daar hebben ze geen leidinggevende voor nodig.

Bovendien was ik van mening dat je elkaar toch vaak genoeg spreekt en als er iets is, dan is het beter dit meteen te bespreken. En zo is het. Toch ben ik me er inmiddels van bewust dat het goed is om een vast moment in het jaar te hebben voor functioneringsgesprekken. En samen afspraken te maken om waar nodig de samenwerking te verbeteren of verdere ontwikkeling en doelstellingen voor de medewerker te bespreken.

Waar hebben medewerkers wel een leidinggevende voor nodig?

Voor doelstelling, richting, strategische planning, motivatie, betrokkenheid. Idealiter liggen de doelstellingen en activiteiten van de medewerker op één lijn met dat van de onderneming. En deze doelstellingen zouden steeds opnieuw neergezet moeten worden. Het is niet zo dat als je het één keer gezegd hebt, dat het dan forever and ever in het vizier blijft.

Maar, terug naar functioneringsgesprekken. Het is goed deze te houden. Tijdens een functioneringsgesprek kijken de leidinggevende en de medewerker naar de wijze van functioneren van de medewerker. Het doel van het functioneringsgesprek is om sterke en zwakke punten in het functioneren aan het licht te brengen en afspraken te maken voor verbetering.

In de meeste gevallen worden functioneringsgesprekken met een zekere regelmaat gevoerd, zo eens of twee maal per jaar. Zowel leidinggevende als medewerker kunnen onderwerpen op de gespreksagenda zetten. Hoewel het gesprek min of meer informeel is, worden tijdens het gesprek wel afspraken gemaakt over te behalen doelen en resultaten, te volgen opleidingen, verbeterpunten in gedrag of functioneren en afspraken over het vervolg van de loopbaan.

Het moet echter wel op een correcte manier gedaan worden. Van de week heb ik een training gegeven aan een team van leidinggevenden over dit onderwerp. Het was erg leuk om te doen. Het past goed bij mijn eigen doelstelling om ondernemers en leidinggevenden te helpen bij het leiden van een gezonde, groeiende onderneming met tevreden medewerkers.

Reacties van deelnemers:

“Duidelijke overzichtelijke training met goede handvatten om een functioneringsgesprek in te gaan. Valkuilen kunnen worden aangepakt, een juiste structuur kan worden bewaakt. Kleine tips zijn erg prettig, zoals:
– Stiltes laten vallen
– Kan je mij helpen?
– Hoe kan ik je daarbij helpen?” P.

“De training functioneringsgesprekken sluit goed aan bij de communicatietraining die ik onlangs gevolgd heb. De specifieke lastige situaties in een FG zijn goed besproken & uitgelegd. En geoefend! Dit samen zorgt ervoor dat ik de FG met zelfvertrouwen inga zowel als interviewer als geïnterviewde. Bedankt voor de training!” Groet, H.

“Ik ga zelfverzekerder het gesprek in!
– De handvatten die genoemd zijn bij personen die dichtbij staan, kan ik wat mee.
– Geleerd om stiltes in te lassen werkt goed!
– Om het gesprek gaande te houden zijn open vragen heel nuttig.
– Kom niet in de persoonlijkheid.” Groetjes, M

Tip

Je kunt bestaande medewerkers ook een JobStar test laten doen. De resultaten helpen je de medewerker beter te begrijpen en te coachen. Het geeft een sterkte-zwakte analyse. Samen kun je met dit hulpmiddel ontdekken wat er precies misgaat of juist waar de persoon talent voor heeft. Wat is de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling?

Meer over de JobStar.

Tags #doelstelling #Functioneringsgesprekken #Human Resource #JobStar #leiding geven #management #motivatie #training