Het leek me interessant een artikel met je te delen van een collega van mij uit Amerika, over softskills en hardskills. Voor de duidelijkheid, softskills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Hardskills zijn de technische vaardigheden die nodig zijn om een beroep uit te kunnen oefenen.

p.s. de vertaling werd u aangeboden door vertaal.nl.

“Talrijke ondernemers binnen het MKB focussen te sterk op het selecteren van kandidaten op basis van hun hardskills.” verklaart Patrick Valtin. Indien u op zoek bent naar een kandidaat met specifieke vaardigheden en ervaring, zou u een fout kunnen maken. Volgens een studie van Leadership IQ mislukken bijna de helft van de nieuwe medewerkers binnen de 18 maanden. Slechts 11% van deze mislukkingen zijn te wijten aan hardskills. De rest komt door een gebrek aan softskills.

Door alleen te focussen op hardskills vergroot u niet alleen het risico op een mislukte aanwerving maar het kan er ook toe leiden dat u teveel betaalt voor de nieuwe medewerker. “Technisch geschikte kandidaten kennen hun waarde,” beweert Valtin, “en in de huidige door kandidaten gedreven markt, overdrijven ze soms hun salarisverwachtingen. Dit betekent dat u uiteindelijk meer zou kunnen betalen dan dat u zich zou kunnen veroorloven voor een kandidaat die niet zal voldoen.

Vraag naar softskills

Naar welke softskills moet u zoeken? Om het even in welke sector u actief bent of voor welke functie u aan het werven bent, vaardigheden zoals luisteren en met anderen overweg kunnen zijn essentieel voor succes. Volgens een LinkedIn-https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2016/most-indemand-soft-skills”studie uit 2016 is dit de top 10 van de softskills waarnaar de werkgevers het meest op zoek zijn:

 • Communicatie (in het bijzonder actief luisteren)
 • Organisatie (planning en implementatie)
 • Teamwerk
 • Punctualiteit
 • Kritisch denken
 • Gezelligheid
 • Creativiteit
 • Aanpassingsvermogen
 • Interpersoonlijke vaardigheden (in hun relatie met de anderen)
 • Vriendelijke persoonlijkheid

Beoordelen van sociale vaardigheden 

Hoe kunt u het belang van sociale vaardigheden overbrengen in een advertentie voor een vacature? “Uw vacature moet duidelijk de hardskills vermelden terwijl u ook het belang dat u aan essentiële softskills hecht, duidelijk communiceert,” zegt Valtin. “Nodig ook kandidaten die niet over de nodige hardskills beschikken uit om u te overtuigen waarom ze voor de baan in aanmerking zouden moeten kunnen komen.”

Valtin waarschuwt voor de veel voorkomende fout kandidaten te elimineren alleen omdat ze niet over de nodige hardskills beschikken. “Sommige kandidaten kunnen over hun vaardigheden liegen of andere normen hebben dan u.” verklaart hij en merkt daarbij op dat het gemakkelijker is om een tekort aan hardskills te verhelpen dan een tekort aan softskills.

Valtin zegt dat wanneer u de kandidaten voor de baan doorneemt en ook tijdens de interviews, de volgende stappen moeten worden gevolgd om de sociale vaardigheden van een kandidaat te evalueren:

 • Maak een lijst van de sociale vaardigheden die specifiek belangrijk zijn voor de baan die u aanbiedt en houd ze gedurende het volledige wervings- en selectieproces in gedachten.
 • Om welke functie het ook gaat, altijd eerlijkheid als de voornaamste softskill evalueren.
 • Leg altijd uit waarom een specifieke softskill belangrijk is voor de functie. Indien u bijvoorbeeld iemand met een vriendelijke houding aan de telefoon nodig heeft, leg dan uit hoe dit de klantenservice en het behoud van klanten beïnvloedt.
 • Test de kandidaat tijdens elk interview op een specifieke softskills door hem te vragen wanneer ze in staat waren om deze vaardigheid te tonen en wie er kan bevestigen wat ze net hebben verteld.
 • Gebruik voor de selectie evaluatietesten om potentiële probleemgebieden in de softskills van een kandidaat te identificeren. (Valtin adviseert deze.)
 • Vraag naar specifieke softskills of aan de persoonlijkheid gebonden sterke en zwakke punten van de kandidaat bij het uitvoeren van referentiechecks.”

Ik hoop dat dit artikel nuttig voor je was en wens je veel succes bij het invullen van je volgende vacature. En als ik je ergens mee kan helpen, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag.

Hartelijke groet,

Koster’s Management Services