Medewerkers hebben aandacht nodig, dat is duidelijk. Mijn vraag is: hoe verdeel je als leidinggevende je aandacht? Mogelijk heb je hier tijdens je vakantie over nagedacht. 

80% van je problemen wordt veroorzaakt door 20% van je medewerkers

Ook in deze tijd, waarbij het zo lastig is medewerkers te vinden, geldt deze stelling bij de meeste managers. Het zit eigenlijk zo. In het algemeen kun je je medewerkers in 3 categorieën verdelen. Heel kort gezegd:

Presteerders

Degenen die vanuit zichzelf kunnen zien wat er te doen staat, problemen herkennen en oplossen. Dit zijn de mensen die dingen voor elkaar krijgen en ervoor zorgen dat de dingen goed lopen. 

Doeners

De medewerkers die doen wat er gevraagd wordt, maar vanuit zichzelf niet altijd zien wat er moet gebeuren. Er moet gewoonlijk een beroep op hen gedaan worden en instructies zijn nodig. En dan heb je binnen deze groep nog de welwillende doeners en de minder welwillende… 

Stoppers

En dan heb je nog de stoppers. De medewerkers met de hakken in het zand, die voortdurend met problemen komen, veel ziek zijn of regelmatig ongelukjes hebben of waarbij dingen gewoon steeds fout lijken te lopen. Met onze recruitment services voorkomen we dat je stoppers in dienst neemt, maar wat als ze er al zitten?

Het overgrote deel van je aandacht zou moeten gaan naar je welwillende doeners en presteerders. Met je aandacht, betrokkenheid, interesse en motivatie kun je bij deze medewerkers veel bereiken en zullen ze bovendien langer bij je blijven.  Een eventuele investering krijg je er gewoonlijk snel weer uit.

Dus als je merkt dat je te veel bezig bent met degenen die problemen veroorzaken, zet het dan even in de wacht en gun je aandacht aan degenen die het verdienen. Het zal een hoop goed doen.

We wensen je veel succes met de toepassing hiervan. Mocht je verdere vragen hebt of als we je kunnen helpen met onze HR- en Recruitment services, neem dan contact met ons op.

Tags #aandacht #doeners #leiding geven #management #motivatie #personeelsbestand #presteerders #retentie #stoppers #werkgeluk