Privacy Policy

Koster’s Management Services verbindt zich ertoe de naam en de contact- en aankoopgevens van de KLANT nooit aan derden door te geven zonder zijn toestemming. Ze dienen alleen om het bestaan van uw onderneming te bevestigen, u te bezorgen wat u vraagt en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Ze worden nooit doorgegeven, verhuurd of geleend aan anderen noch misbruikt. U kan elk moment vragen ze te laten verwijderen.

Privacy statement voor kandidaten: CV’s die wij van kandidaten ontvangen worden voorgelegd aan de opdrachtgever waar de vacature, waar de sollicitatie betrekking op heeft, loopt. Zolang de sollicitatieprocedure loopt bewaren we CV’s van kandidaten die goed lijken te passen. Zodra je niet meer meedoet met een procedure, bent aangenomen of als de vacature waarvoor je solliciteerde gevuld is, dan wordt je CV en eventuele notities die tijdens het interview gemaakt zijn automatisch verwijderd, tenzij we anders zijn overeengekomen. Mocht je afzien van de procedure dan zullen we de CV en notities ook verwijderen. 

Onderdeel van de procedure is het doen van een persoonlijkheidstest. Dit is om je beter te leren kennen en gaat via een online systeem waarin geen persoonsgegeven worden bewaard. Er wordt wel om je naam gevraagd, maar je kunt dan volstaan met je voornaam of initialen. Uiteraard heb je recht op het ontvangen van een rapport gebaseerd op je scores.